Vandeven & hellemans vastgoed

ASBEST-ATTEST NODIG?

Een asbestinventaris-attest of kortweg een asbest-attest geeft een duidelijk overzicht van de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Dit heeft tot doel om het risico, dat mensen worden blootgesteld aan schadelijke asbestvezels, te beperken.

Contacteer ons telefonisch via +32 485 85 86 65

Waarom een asbest-attest?

Dit attest toont aan waar er op heden asbest aanwezig is in een gebouw en of de huidige situatie al dan niet een gezondheidsrisico vormt. Tevens krijgt u advies hoe u het aanwezige asbest kan beheren of verwijderen.

In dit attest krijgt een gebouw de stempel “ASBESTVEILIG” of “NIET-ASBESTVEILIG”.
Asbestveilig is niet hetzelfde als asbestvrij. Indien asbest hechtgebonden is, en nog in goede staat verkeert, vormt dit niet onmiddellijk een risico.

De bedoeling is echter de koper te informeren zodat hij er bij eventuele renovatiewerken rekening mee kan houden.
Een asbest-attest is verplicht voor elk onroerend goed dat ouder is dan 2001. Panden gebouwd in 2001 of later zijn hiervan vrijgesteld.

Asbest komt in veel meer toepassingen voor dan men zou verwachten. Enkele voorbeelden die heel frequent voorkomen: golfplaten, dakleien, gevelleien, tegellijm, vinylvloeren, pleisterwerk, onderdak, leidingisolatie, schouwen, gevelbepleistering…
Tegen 2032 zal elke eigenaar verplicht zijn om een asbest-attest te laten opmaken van zijn onroerende goederen, die dateren van voor 2021.

De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 “asbestveilig” maken.
Voor de opmaak van een asbest-attest of asbestinventaris-attest dient u beroep te doen op een ADI (Asbestdeskundige Inventarisatie).

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Snelle service! Wij contacteren u binnen de 12u om een afspraak in te plannen!
  • Wij zijn gecertificeerd Asbestdeskundige Inventarisatie
  • Samenwerking met een FOD WASO erkend laboratorium
  • Kwalitatieve en veilige staalnames
  • Prijzen vanaf 330 euro*
(*alle info en voorwaarden te bekomen via info@vhvastgoed.be of +32 485 85 86 65)